صفحه اول lتماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران
درباره خجند

موافقت نامه فرهنگی

 

موافقنامه همكاری های فرهنگی بين دولت جمهوري اسلامی ايران و دولت جمهوری تاجيكستان


موافقتامه همکاری های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در 17 ماده در تاریخ 1374/4/27 برابر با 1995/7/18 در تهران به امضاء رسید. تصویر این موافقتنامه را که در سالهای بعد از سوی طرفین تمدید شد، در ادامه می بینید؛

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

تماس با ما lدرباره ما lسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی lموافقت نامه فرهنگی lپیشینه روابط ایران و تاجیکستان lآشنایی با ایران